6927545983183

Chì kẻ mày Stagenius Superfine Eyebrow Pencil (SG-16)

24,000đ

Product Description

hàng Mới Về) Bút Chì Kẻ Lông Mày Stagenius Hai Đầu Siêu Mịn Chống Thấm Nước  Lâu Trôi Đầu Tam Giác Nhỏ Sg16 | Shopee Việt Nam

SG16-Chì kẻ mày STAGENIUS kháng nước lâu trôi đầu tròn/đầu tam giác có cọ  chuốt tiện lợi | Shopee Việt Nam

hàng Mới Về) Bút Chì Kẻ Lông Mày Stagenius Hai Đầu Siêu Mịn Chống Thấm Nước  Lâu Trôi Đầu Tam Giác Nhỏ Sg16 | Shopee Việt Nam