Footer

Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước thông qua tài khoản của shop. 

Ngoài ra quý khách thanh toán bằng VNPAY thông qua QR Code bên dưới.