8809213806131

TradeMark:

Bbia

Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint No.20 More Mature - Hồng Đỏ Đất

165,000đ

Product Description

Son Kem Bbia Last Velvet Lip Tint No.20 More Mature

Son Kem Bbia Last Velvet Lip Tint No.20 More Mature

Son Kem Bbia Last Velvet Lip Tint No.20 More Mature

Son Kem Bbia Last Velvet Lip Tint No.20 More Mature