8809213805189

TradeMark:

Bbia

Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint

165,000đ

Stock Information
84 Phú Lợi

84 Phú Lợi - Phường Phú Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Product Description

Bbia Last Velvet Lip Tint No.04 Extra Mood

Bbia Last Velvet Lip Tint No.04 Extra Mood

Bbia Last Velvet Lip Tint No.04 Extra Mood

Bbia Last Velvet Lip Tint No.04 Extra Mood